Acasă | Medicale | Legislatie medicala | Certificatul de handicap

Certificatul de handicap

Pentru obţinerea certificatului de handicap trebuie depuse o serie de acte la Direcţia Generală de Asistentă Socială şi Protecţia Copilului din zona de reşedinţă. Pentru a vă fi mai uşor şi, mai ales, pentru a evita să faceţi mai multe drumuri din cauză că actele nu sunt complete sau corect întocmite, vă prezentăm ce trebuie să conţină dosarul pentru evaluare şi încadrare în grad de handicap.

De
Mărime font: Decrease font Enlarge font
Certificatul de handicap

Cererea şi actele doveditoare pot fi  depuse  spre înregistrare de către persoana cu handicap, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau organizaţia neguvernamentală al cărui membru este persoana cu handicap. Cererile sunt înregistrate la registratura instituţiei şi apoi în registrul de intrări al Serviciului de Evaluare Complexă a Persoanei Adulte cu Handicap, după repartizarea acestora de către conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Dosarul trebuie să conţină:

* Cerere tip - completată de către pacient/reprezentantul legal (formularul se eliberează și de la sediul serviciului); 
* Certificat medical - eliberat de către medicul specialist, vizat de către medicul director (original); 
* Bilet de ieşire din spital sau scrisoare medicală de la medicul specialist (copie); 
* Fişă medicală sintetică - completată de către medicul de familie; 
* Fişă psihologică de la specialis­tul care evaluează pacientul, vizată de către unitatea emitentă (spital, cabinet); 
* Fişă educaţională - eliberată de către şcoala/grădinița frecventată de copil (dacă pacientul este copil);
* Anchetă socială - eliberată de primăria de la domiciliul pacientului; 
* Raportul de monitorizare privind aplicarea planului de recuperare şi recomandări - pentru cazurile vechi  - formularul se eliberează și de la sediul serviciului; 
* Copia certificatului de naştere al pacientului sau copia actului de identitate; 
* Copia actelor de identitate ale părinţilor/reprezentanţilor legali – în cazul în care pacientul este copil; 
* Copie după sentinţa de divorţ /copie după noul certificat de căsă­torie  - după caz; 
* Copie sentinţa civilă privind dele­garea exerciţiului drepturilor părintești/dispoziţie de instituire a tutelei / hotărâre judecătorească rămasă definitivă de încredinţare a copilului unei familii sau persoane - după caz; 
* Copie după vechiul certificat de grad /certificat de orientare şcolară - valabil pentru cazuri vechi; 
* Fişa de evaluare continuă cu recomandări psihopedagogice de orientare a elevilor cu cerinţe educative speciale, eliberată de comisiile interne a școlilor speciale - după caz şi dacă pacientul este copil; 
* Adeverinţe de venit părinţi/re­prezentanţi legali sau cupoane pensie /alocaţii/buget complementar/ indemnizaţii /alte drepturi etc. 
* Dosar plic şi 2 folii plastic.

Completarea dosarului  necesită parcurgerea următorilor paşi

Pasul 1 – obţinerea de bilete de trimitere de la medicul de familie
Se obţine câte un bilet de trimitere pentru fiecare specialitate, adică pentru fiecare afecţiune. În cazul în care este vorba de un pacient-copil, dacă are o singură afecţiune, sunt necesare  două bilete de trimitere, deoarece, unul este pentru medicul specialist care tratează afecţiunea de care suferă copilul şi celălalt  pentru neuropsihiatrie infantilă (NPI). Medicii specialişti vor elibera câte un certificat medical (un formular tipizat) de care e nevoie în dosar. 

Pasul 2 – obţinerea fişei psihologice  
Se obţine de la un psiholog.  În cazul în care pacientul este copil, înainte de a ajunge la neuropsihiatrie trebuie să obţineţi de la un psiholog fişa psihologică, deoarece neuropshiatrul nu va elibera certificatul medical.  

Pasul 3 – vizita la medicii specialişti 
Se face programare la fiecare specialist, pentru fiecare afecţiune în parte. Medicii specialişti eliberează câte un certificat medical. Se fac câte două rânduri de copii după fiecare certificat medical. 

Pasul 4 – vizita la medicul de familie
Se înmânează medicului de familie un rând de copii după certificatele medicale. Medicul de familie eliberează un document numit Fişa medicală sintetică, care trebuie vizat atât cu parafa medicului, cât şi cu ştampila unităţii/policlinicii

Pasul 5 – solicitarea întocmirii unei anchete sociale
Pentru efectuarea anchetei sociale se merge la Primăria de domiciliu, la Serviciul Social şi se solicită întocmirea unei anchete sociale. Ancheta socială se efectuează după obţinerea tuturor certificatelor medicale. Asistentul social vine acasă şi completează un formular tipizat numit Anchetă socială. 

Pasul 6 – solicitarea  eliberării unei adeverinţe de venit de la serviciu
Acest pas este util dacă pacientul este copil şi se referă la venitul părintelui care lucrează. Dacă părintele este în concediu de îngrijire copil este necesar cuponul prin care beneficiază de indemnizaţie.

Pasul 7 – pregătirea dosarului 
Acesta va fi depus la Direcţia Gene­rală de Asistentă Socială şi Protecţie a Copilului din zona de reşedinţă. Se recomanda să aveţi un rând de copii după toate documentele pe care le depuneţi, ca să le păstraţi. 

Pasul 8 – efectuarea unei programări pentru a depune dosarul pentru expertizare

Pasul 9 – prezentarea la Direcţia Generală de Asistentă Socială şi Protecţie a Copilului din zona de reşedinţă la data programată  

Pasul 10 – ridicarea certificatului de încadrare într-un grad de handicap
Ridicarea certificatului de încadrare într-un grad de handicap se efectuează în aproximativ o lună de la data depunerii. O dată cu certificatul, în cazul în care pacientul este copil, se va elibera şi un plan de recuperare care conţine recomandări cu privire la recuperarea medicală şi nu numai.

Pasul 11 – depunerea actelor la Serviciul de Evidenţa a Persoanelor cu Handicap pentru a fi luat în evidenţă şi la Direcţia Muncii, în zona de reşedinţă
Se recomandă depunerea actelor (dosarul trebuie să conţină următoarele acte: copie certificat naştere copil, copie cărţi identitate părinţi, copie certificat căsătorie părinţi, copie certificat încadrare în grad de handicap, copie plan de recuperare, o fotografie 20/30mm a copilului şi o folie de plastic. Pentru copiii mai mari e nevoie şi de o adeverinţă de la şcoală sau o declaraţie pe propria răspundere că nu frecventează nici o formă de învăţământ) cât mai repede posibil, pentru a beneficia de indemnizaţii. 

Pasul 12 – depunerea avizului primit de la Serviciul de Evidenţa a Persoanelor cu Handicap la Primăria din zona de reşedinţă, în cadrul serviciului social.

FACILITĂŢI SOCIALE ACORDATE ADULŢILOR

Persoanele cu handicap grav beneficiază de:
- gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele de transport fluvial, în limita a 12 călătorii dus-întors pe an calendaristic; 
- gratuitate transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul. 

Persoanele cu handicap accentuat beneficiază de:
- gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele de transport fluvial, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele, în limita a 6 călătorii dus-întors pe an calendaristic; 
- gratuitate transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţa şi cu metroul.

Beneficiază de aceste facilităţi şi următoarele persoane: 
- însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora; 
- însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora; 
- însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezenţa acestora, pe baza  anchetei sociale;
- asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav; 
- asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat. 

FACILITĂŢI SOCIALE ACORDATE COPIILOR

Pentru handicap grav:
- gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II -a, cu autobuzele sau cu navele de transport fluvial, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele, în limita a 12 călătorii dus-întors pe an calendaristic; 
- gratuitate transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul. 

Pentru handicap accentuat:
- gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele de transport fluvial, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele, în limita a 6 călătorii dus-întors pe an calendaristic; 
- gratuitate transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul. 

PRESTAŢII SOCIALE ADULŢI

Persoanele cu handicap grav beneficiază de:
- indemnizaţie lunară, indiferent de venituri, în cuantum de 202 lei; 
- buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, în cuantum de 91 lei ; 
- indemnizaţie de însotitor, în cuantum de 416, sau asistent personal. 

Persoanele cu handicap accentuat beneficiază de:
- indemnizaţie lunară, indiferent de venituri,  în cuantum de 166 lei; 
- buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, în cuantum de 68 lei. 

Persoanele cu handicap mediu benficiază de:
- buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, în cuantum de 33,5 lei. 

Nu pot beneficia de prestaţii sociale:
- adulţii cu handicap îngrijiţi şi protejaţi în centre rezidenţiale publice, cu excepţia centrului de tip respiro; 
- adulţii cu handicap care sunt reţinuţi sau condamnaţi definitiv la o pedeapsă privativă de libertate, pe perioada reţinerii ori detenţiei; 
- adulţii cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri, aflaţi în îngrijirea şi protecţia asistentului personal profesionist. 

PRESTAŢII SOCIALE COPII

Copilul cu handicap grav beneficiază de:
- alocaţie de stat în condiţiile şi în cuantumul prevăzut de lege, majorat cu 100%, acordată de Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale;
- buget personal complementar lunar, indiferent de venituri în cuantum de 91 lei; 
- indemnizaţie de însoţitor, în cuantum de 416 lei sau asistent personal. 

Copilul cu handicap accentuat beneficiază de:
- alocaţie de stat în condiţiile şi în cuantumul prevăzut de lege, majorat cu 100%, acordată de Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale; 
- buget personal complementar lunar, indiferent de venituri în cuantum de 68 lei. 

Copilul cu handicap mediu beneficiază de:
- alocaţie de stat în condiţiile şi în cuantumul prevăzut de lege, majorat cu 100%, acordată de Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale; 
- buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, în cuantum de 33,5 lei. 

Copilul cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiază şi de:
- alocaţie lunară de hrană, calculată pe baza alocaţiei zilnice de hrană stabilite pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice. 

Nu pot beneficia de drepturile prevăzute mai sus copiii cu handicap care se află în internate sau centre de plasament aferente unităţilor ori instituţiilor de învăţământ special sau în alte tipuri de instituţii publice cu caracter social, cu excepţia centrului de tip respiro, în care se asigură întreţinere completă din partea autorităţii administraţiei publice.

In aceasta sectiune mai puteti citi:

  • Trimite prin email unui prieten Trimite prin email unui prieten
  • Versiune pentru tipărire Versiune pentru tipărire
  • Doar text Doar text

Newsletter

Aboneaza-te la newsletter pentru a fi informat de noutatile propuse de MediciDeTop.ro

Cautare rapida dupa etichete:

Articol fără etichete

Evaluarea ta

0

Subscribe to comments feed Comentarii (0 publicat)

total: | aratând:

Publică comentariu

Introduceţi codul pe care îl vedeţi în imagine:

Captcha